Fagdag og Årsmøte 2019 LaH Akershus

Fagdag med temaet LIVSMESTRING: "Fra omsorgssvikt til håp" v/Vigdis Syvertsen og "Personlighetsutvikling fra spedbarnsalder til ungdomsårene - funn fra TOPP studien" v/Silje Bårdstu. 

Årsmøte med valg.

Se mer info i vedlegg.