OU

OU prosessen

Av Elisabeth Jeppestøl, 29.11.2018

I 2020 så blir som kjent Aust og Vest-Agder slått sammen til et fylke. På Agder har ikke det nye navnet vært til stor diskusjon, men det er mye annet som skal på plass til 2020.


For NSF så sier dagens vedtekter at vi skal ha et fylkesstyre og en fylkesleder fra 2020, men Forbundsstyret til NSF har vedtatt at de ønsker en gjennomgang av fylkesorganiseringen.

Hensikten er å finne den beste måten å organisere NSF på i fremtiden, den måten vi best møter våre medlemmer og slik at NSF sin politikk i fylke kan påvirke helsetjenestene fremover til beste for pasientene. Endelig vedtak av ny organisering skal tas på landsmøte i november 2019. Forbundsstyret har derfor også vedtatt at Fylkesstyrets periode utvides et år ekstra, til 2020.

Organisasjonen jobber nå frem forslag til organiseringsmodeller. Når vi skal arrangere fylkesmøte i mars 2019, så skal vi velge delegater som skal representere oss på landsmøte i november samme år. Vi skal også bruke fylkesmøte til å ha en diskusjon rundt hva vi i NSF Vest-Agder mener om fremtidig organisering, slik at delegatene kan ha med seg dette inn i landsmøte.

Norge er et stort land med ulike holdninger til regionsreformen, og det påvirker meninger om hva som er best for NSF. Men det er viktig at også meninger til NSF Vest-Agder får være med å påvirke fremtidens NSF.