hjelp

Kurs og jordmorfaglig påfyll fremover

Av Jordmorforbundet, 14.12.2018

Inn- og utland arrangerer spennede ting for jordmødre! Meld dere på :)

 

 

Hva: Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet. For jordmødre som har fullført videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og gynekologer og obstetrikere som utfører prenatale ultralydundersøkelser.

Når: 3 samlinger i løpet av 2019 (Mars, mai og november)                         

Hvor: St. Olavs Hospital Trondheim

Arrangør: Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Mer info: https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Kalender/Aktivitet/?eventId=10137

 

Hva: Gratis Jordmorsymposium. Åpen fagdag for jordmødre og andre interesserte.

Når: 17.1.19 kl. 10-16

Hvor: Auditoriet, Sykehuset Innlandet Lillehammer

Arrangør: Nasjonal kompetansetejeneste for kvinnehelse

Mer info: Påmelding til kvinnehelse@ous-hf.no innen 18.12. Symposiet er gratis. Les mer her https://oslo-universitetssykehus.no/arrangementer/jordmorsymposium-2019-2019-01-17 

 

Hva: "Gleden med Skjeden". Foredraget holdes av Ellen Støkken Dahl og Nina Brochmann,leger og forfattere av boken Gleden med skjeden

Når: Tirsdag 29.1.19 kl. 19-21.

Hvor: Drammens teater

Arrangør:The wonder down under, Drammen teater og Atikko Norway. Man kan lese mer om foredraget her https://www.facebook.com/events/554357948341875 

Mer info: Redusert pris for jordmødre ut året ved å bruke denne linken for bestilling https://tix.no/nb/drammen/specialoffer/kl2myegulaqgq 

 

Hva: 4th ECIC: Making birth safer

Når: 14. og 15. mars 2019                         

Hvor: Turin, Italia

Arrangør: European Congress on Intrapartum Care

Mer info: https://www.mcascientificevents.eu/ecic/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Mail&utm_campaign=ECIC_NL_21b&utm_content=Top_Banner

 

Hva: GynZone workshop

Når: 18 og 19 mars 2019                                              

Hvor: NSF sitt hovedkontor i Oslo

Arrangør: Jordmorforbundet NSF

Mer info: 18.3 vil det bli holdt et introduskjonkurs og 19.3 et masterclass kurs. For å delta 19.3 må man ha vært på introduksjonskurs på forhånd. En del har vært på inspirasjonskurs tidligere og det teller selvsagt for å få være med på masterclass. Man kan melde seg på begge dager, eller kun en av dagene. Kursene er sponset av Jordmorforbundet og vil ha en egen pris for medlemmer. Reise og opphold inngår ikke i prisen. Påmelding åpner i Januar.

 

Hva: GynZone workshop

Når: 20 mars 2019                                               

Hvor: NSF sitt hovedkontor i Oslo

Arrangør: GynZone

Mer info: Gynzone arrangerer selv en 3. dag med fokus på beedøvelse og diagnostisering. Dette kurset må bekostes av den enkelte i sin helhet. Påmelding til denne dagen gjøres til Gynzone direkte, så følg med i deres kanaler for påmelding.

 

Hva: 5th APFM: Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders

Når: 27. og 28. mai 2019                  

Hvor: Trømsø

Arrangør: Nationalt konmpetansetjenste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (KIB)

Mer info: https://unn.no/arrangementer/arctic-pelvic-floor-meeting-apfm

 

Hva: Prevensjonskurs med bakgrunn i de nye retningslinjene for utvidet rett til å forskrive samt administrere langtidsvirkende prevensjon (LARC)

Når: Uke 8, 2019                             

Hvor: Universitetet i Stavanger

Arrangør: Helsesøsterutdanningen UIS

Mer info: https://www.uis.no/kurs-etter-og-videreutdanning/etter-og-videreutdanning/kurs/helse-og-sosial/

 

 

Verdt å merke seg:

Vi planlegger prekonferanse til lederkonferansen for jordmorledere 16.9.19 i Trondheim. Hold av datoen, mer informasjon kommer.