Jovia Murekatete
Jovia Murekatete

Fra sykepleier til sykepleier

Av NSF, 18.02.2019

Jovia Murekatete (34) stakk seg på ei sprøyte mens hun var på jobb som sykepleier på et sykehus i Rwanda. Hun ble smittet av cytomegaloviruset som gjorde henne svært syk og hun mistet både jobb og inntekt.

Takket være medlemskapet i landets sykepleierorganisasjon får hun nå hjelp til både livsopphold og rettslige skritt for å få den erstatninga hun har krav på.

Historien til Jovia er dessverre ikke enestående, men én i rekken av lignende historier vi kjenner til gjennom våre søsterorganisasjoner i Malawi og Rwanda. Heldigvis er Jovia medlem i Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) og får hjelp. Hjelp til behandling og juridisk hjelp til erstatningssøksmålet, siden arbeidsgiveren forsømte sin meldeplikt om hendelsen.

Cytomegalovirus er et svært vanlig virus som smitter mennesker i alle aldre. De fleste infeksjonene forløper uten symptomer. Viruset gir vanligvis ingen langvarige problemer hos ellers friske personer, men kan forårsake mer alvorlig sykdom, eventuelt organskader, hos immunsvekkede. (Kilde: Norsk Helseinformatikk).

Vant rettsrundene

Da Norsk Sykepleierforbund besøkte Jovia og fikk høre hennes historie, var hun svært svekket av sykdom, men ventet på en endelig rettsavgjørelse om erstatningskravet. Jovia ble tilkjent en god erstatningssum i første rettsrunde, men motparten anket. Erstatningen ble kraftig redusert i neste rettsrunde, og saken ble anket til landets høyesterett. Høyesterett sendte saken tilbake til rettssystemet for en ny behandling av erstatningskravet. Der står saken nå.

De viktigste fagpersonene

Sykepleie er et internasjonalt fag. Tverrkulturell forståelse og globalt samarbeid er en viktig del av utviklingen av faget. Derfor er det nedfelt i NSFs formålsparagraf at forbundets arbeid skal fremme internasjonal forståelse og solidaritet. Siden begynnelsen av 1980-tallet har NSF jobbet med internasjonalt bistandsarbeid ved å bidra til å etablere og utvikle sterke og attraktive sykepleierorganisasjoner som ivaretar sykepleierne og jordmødrenes interesse til det beste for befolkningens helse og livskvalitet. Helse er noe av det viktigste for en bærekraftig utvikling og har alltid hatt en sentral plass i norsk og internasjonal bistand. Sykepleiere er blant de viktigste fagpersonene i ethvert lands helsetjeneste. Dette krever at de har solid kompetanse, tilgang på faglig utvikling samt gode og trygge arbeidsforhold.

Solid erfaring

Med NSFs over hundre år lange historie er vi i Norge langt fremme på disse områdene. Men på det afrikanske kontinentet er en sykepleier og jordmors hverdag preget av svært mange pasienter, kompliserte sykdomsbilder, mangel på medisiner og utstyr, dårlig rettssikkerhet og utrygge arbeidsplasser. I tillegg kan utdanningene være mangelfulle. Det er derfor bistandsarbeidet til NSF er så viktig. NSF har kompetanse og erfaring som ingen andre norske aktører på bistandsfeltet har. Forbundet har bred fagkompetanse innenfor mange av de fagfeltene våre søsterorganisasjoner også jobber med: fag- og helsepolitikk, utdanning, ledelse, forskning, tariffspørsmål, arbeidsrett og medlemsrekruttering, bare for å nevne noe.

Samarbeider med Norad

Bistandsarbeidet til Norsk Sykepleierforbund er et samarbeid med Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid), der sistnevnte står for det meste av de økonomiske kostnadene, mens NSF bidrar med den praktiske gjennomføringen av prosjektene samt faglig ekspertise. Nåværende avtale med Norad går ut i år, og det er søkt om en ny flerårig samarbeidsavtale.

Nylig vedtok også forbundsstyret i NSF en bistandsstrategi for 2018-2023. Strategien beskriver blant annet hvorfor NSF driver med bistand samt visjoner, mål og prinsipper for arbeidet. Strategien kan leses på bistandssidene på nsf.no.

Jovia Murekatete er sterkt svekket av et virus hun ble smittet av mens hun var på jobb som sykepleier. Hun mistet både jobb og inntekt. Sykepleierforbundet i hjemlandet Rwanda hjelper henne for å sikre henne erstatning for skadene hun har pådratt seg.

Jovia Murekatete har godkjent at vi forteller historien hennes.

Les mer om Norsk Sykepleierforbunds internasjonale arbeid her.