Årsmøte i Faggruppa for geriatri og demens 11. februar

Årsmøte 11. februar Faggruppa for geriatri og demens

Av Gerd Irene Malmedal, 07.01.2019

Alle medlemmer i NSF og i faggruppa for geriatri og demens (NSF FGD) inviteres til årsmøte med faglig innhold på Råkhaugen omsorgssenter og sykehjem 11. februar kl. 17.30 - 20.00

Faggruppa for geriatri og demens Årsmøte med faglig innhold 11. februar 2019.pdf