Basiskurs KS Vest 12.-15.03.2019

Av Gunn Bortheim Odeen, 11.01.2019

Målgruppe for kurset er hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane som har gjennomført introduksjonsdag.

Alle aktuelle tillitsvalgte vil motta innkalling via e-post.

Antall kursplasser: 26
Kurset starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Påmeldingsfrist: 10.02.2019

Kurset er et prosesskurs. De som ikke har anledning til å delta på hele kurset kan ikke melde seg på. Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Skriv i merknadsfeltet om du har andre behov.

Hvis du må starte reisen før kl. 06.00 for å rekke kursstart, har du mulighet til å bestille hotell fra dagen før. Måltider mandag ordner du selv og får utbetalt diett via reiseregning. Alle måltider ellers i kurset er dekket av NSF.

Det skal innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel. På reiseregningen må det redegjøres for årsaken og utgiftene må legitimeres.

Når du klikker "Send påmelding" vil du straks få en bekreftelse til din e-postadresse om at du er påmeldt kurset.

Endelig bekreftelse med ytterligere informasjon får du etter at påmeldingsfristen er ute. IKKE BESTILL fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent via kontaktskjemaet på www.nsf.no (ikke bruk merknadsfeltet).

Påmeldingsskjemaet vises kun for de som er innlogget.

Medlem av Akademisk Studieforbund