Arbeidstidskurs for ledere

Av Trude Hansen, 23.01.2019

 

NSF Buskerud inviterer til arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten. Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler.

 

Målgruppe: Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten som har interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

 

Kurset er gratis for medlemmer og koster 1700,- for ikke-medlemmer.

Husk at du må være innlogget ved påmelding for å få medlemspris.

Tema

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Fritid og pauser
 • Overtid
 • Forskjøvet arbeidstid
 • Bemanningsplanlegging
 • Inngåelse av turnusavtale
 • Ulike typer turnus 
 • Den gode turnus
 • Høytidsturnus
 • Sommerturnus
 • Vakt på vaktrom og hjemmevakt