Eli Gunhild By

Arbeidsgiverne må satse på kompetanse

Av NSF, 28.01.2019

Tall fra NAV viser at det allerede i dag mangler 6000 sykepleiere. Totalt vil mangelen øke til om lag 30 000.

– Tror jeg på at det kommer 30 000 nye årsverk for sykepleiere? Vi gjør nok lurt i å ha en plan B, sa forbundsleder Eli Gunhild By.

By talte til Spekter og andre fra helse-Norge under Spekter sin konferanse; En bærekraftig helsetjeneste den 28. januar.

Plan B
Og med plan B sikter forbundslederen i NSF til satsing på kompetanse. Hun trakk frem at en rekke samfunnsøkonomer forklarer den norske suksessen like mye med andre faktorer som med oljen.

– To faktorer som trekkes frem er humankapital og teknologi. Og det henger sammen. Flinke folk jobber godt og godt utdannede er produktive, og stadig kompetansepåfyll opprettholder evnen til å jobbe godt. Og det er ikke slik at dette kun gjelder i industrien og næringslivet, dette gjelder også offentlig sektor og helsevesenet, sa By.

Hun slo også fast at løsningen på kompetanseutfordringene ikke er å gjøre noe radikalt med arbeidstidsordningene, i den tro at det vil presse ut masse ekstra arbeidskraft og innsats.

– Våre medlemmer gjør så godt de kan, og de går allerede «all in» med det de har, sa By.

Stillingskode for mastersykepleiere
By trakk også frem behovet for en egen stillingskode for mastersykepleiere. Utdanningsløpet har forandret seg de siste årene, og sykepleiere som tar videreutdanning innen anestesi, barn, intensiv, operasjon eller kreftsykepleie går rett inn i et løp der de ender opp med master.

– Masteroppgavene gir ny og relevant kunnskap til avdelingene, men viktigst; alt for mange steder ser vi behandling på sviktende faglig grunnlag og for langsom implementering av nye forskningsresultater. Master bidrar til å gjøre noe med dette, sa By.

– Med master har man en helt ny forutsetning for å sette seg inn i ny forskning, nye metoder og ny kunnskap. Man blir bedre på problemløsning, til å lese forskningsartikler, trekke kunnskap ut av dem, og anvende kunnskapen. Dette gir kunnskapsbasert praksis. Det gir effektivitet, det gir god pasientbehandling og det redder liv. Det som noen respektløst kaller «mastersyken» er altså noe som bidrar til å drive sykehusene fremover – med innovasjon inn i fremtiden.

By konkluderte med at hvis sykepleierne skal ønske å gå hele veien til en master, da bør det ligge noen incentiver der.