Lederkonferanse 2019 "Kompetente sykepleiere og sterke fagmiljø"

Av Henriette Nilsen Lian, 01.02.2019

NSF Midt arrangerer konferanse for sykepleiere i lederstillinger fra fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.  (Nord- og Sør-Trøndelag se egen påmelding på respektive nettsider).

Arrangementet er gratis og kun for våre medlemmer.

Dato:    25. april 2019
Tid:     
kl 10.00 - 16.30 (registrering fra kl 09.00)
Sted:    Scandic Hell Hotel, Stjørdal

 

TEMA -  Kompetente Sykepleieledere og sterke fagmiljø

 • Politisk time v/Eli Gunhild By

 • Kompetansen som ledere selv må ha for å formidle utfordringsbildet overfor 
  beslutningstakere/politikere   
  v/Bjørnar Eilertsen, advokat 

 • “Yrkesskade” v/Mona Stene, spesialrådgiver Nord-Trøndelag FK

 • "Politisk debatt" m/lokale politikere

 •  “Faktisk og planlagt bemanning – kartleggingen” 
  v/Bjørn Lydersen, spesialrådgiver på Fag- og helsepolitisk avdeling                        

 • “Lederskap på sterk grunnmur”
  v/ Robert Mood, seniorrådgiver I Orator, generalløytnant og president i Røde kors

Mer detaljert program kommer!

Hotell: 
Siste frist for å få dekt flyreise eller hotell vea den 24/2  - Bindende påmelding!

 

Ledernivå/Sektor:
Ved påmelding ønsker vi å kartlegge hvilket ledernivå og hvilken sektor deltakerne representerer. Vennligst fyll ut: Ledernivå: toppleder, mellomleder, førstelinjeleder eller HTV/TV. Sektor: spesialhelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester eller høyskole/universitet.

Er du ansatt i lederstab, fagstab eller lignende er du også velkommen på lederkonferansen.


Øvrig påmeldingsfrist:
snarest eller innen 10. april
Påmeldingsskjemat finner du nederst på denne siden, husk at du må være innlogget som medlem for å melde deg på.

 

Velkommen!