NSFs heltidsbarometer januar 2019

58 prosent heltidsstillinger i januar

Av NSF, 07.02.2019

I januar 2019 ble det utlyst 2132 sykepleierstillinger, utenom ekstravakter og sesongstillinger. 58 prosent var heltidsstillinger. Tilsvarende tall for januar 2018 var 49 prosent.

Norsk Sykepleierforbund har siden februar 2017 sørget for at alle utlyste sykepleierstillinger på nav.no blir registrert. 

I januar 2019 ble det totalt utlyst 3452 sykepleierstillinger på nav.no. 1237 var heltidsstillinger. 844 var deltidsstillinger, mens 1320 av stillingene var ekstravakter eller sesongarbeid.

Se hele januar-statistikken i vedleggene.

Se resultatet for tidligere måneder.