Line Jørgensen bilde

Line Jørgensen - nytilsatt på fylkeskontoret

Av Linda Lavik, 14.02.2019

Line Jørgensen er tilsatt som ny rådgiver på fylkeskontoret i Buskerud. Line bor på Sætre og jobber nå som sykepleier ved Klokkarstua Helsetun.

Line har lang erfaring som operasjonssykepleier på Bærum sykehus, og i tillegg har hun jobbet på nyfødtintensiv, akuttmottak, kreftavdeling og på kirurgisk sengepost. Line har erfaring som hovedtillitsvalgt for NSF.

Line brenner for rettferdig lønn for kompetansen sykepleierne og jordmødrene har, og hun er vleig opptatt av arbeidstidspørsmål.

Vi ønsker LIne hjertelig velkommen som rådgiver på fylkeskontoret. Hun starter 1. mai 2019!