NSFs sykepleierkonferanse innen psykisk helse og rus

Av NSF

 

 

LIVSVIKTIG KOMPETANSE

– likeverdige og tilgjengelige helsetjenester

Konferansen ønsker å tydeliggjøre hvordan sykepleiernes kompetanse gir pasienter, brukere og pårørende gode helsetjenester. Hvordan kan sykepleiere være en viktig del av fremtidens løsninger?

 

NB! Konferansen er nå fulltegnet, men sett deg gjerne på venteliste:

Meld deg på her!

 

Pris

NSF-medlem: kr 1.800,-

Ikke medlem: kr 3.400,-

Prisen inkluderer to dager konferanse, middag og overnatting 13. - 14. juni.
Det gis ikke fradrag i konferanseavgiften om man deltar kun en dag, ikke deltar på middagen eller ikke overnatter.

Påmeldingsfrist: 13. mai

Konferansen arrangeres i samarbeid med faggruppen for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF SPoR).