Fagdag LaH Rogaland

Av Anna Jondahl Risnes, 08.04.2019

Tema for dagen: "Juridiske godbiter for helsesykepleiere " ved jurist og forfatter Bjørnar Eilertsen.

Bjørnar Eilertsen har særskilt kompetanse innen undervisning i helserettslige emner og flere års erfaring med undervisning for helsepersonell. Han er forfatter av boken "Juss for helsesykepleiere"