S T I P E N D

NSF deler ut årlig 5 millioner til sine medlemmer!

 Frist for å søke:

 Arrangementer som avvikles i månedene:

 1. januar

 Januar og februar

 1.mars

 Mars og april

 1.mai

 Mai, juni og juli

 1.august

 August og september

 1.oktober

 Oktober, november og desember

NSFs kurs og konferansestøtte kan kun søkes via elektronisk søknadskjema.

Stipend og godkjenningsordninger for medlemmer i NSF

 
 

Stipend:
Som medlem i NSFLIS kan dere søke om støtte hos NSF til å delta på fagdager, kurs, konferanser, kongresser mm. 


3 ulike typer stipend å søke på og tildeling 5 ganger i året. Sjekk det ut!!

https://www.nsf.no/medlemskap/faglige-fordeler/stipend

Godkjenningsordninger:

https://www.nsf.no/stipend-og-godkjenningsordninger/artikkelliste/1204793

 

Bilderesultat for penger stipend onkel skrue