helsesykepleiere
Illustrasjonsbilde av helsesykepleier

Kritisk til forslag fra Stoltenbergutvalget

Av NSF, 03.05.2019

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er sterkt kritisk til forslagene om at faglig og administrativ ledelse av skolehelsetjenesten skal legges til skoleledelsen, og at plikten til å ha skolehelsetjeneste fjernes. 

NSF har levert høringssvar til Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen. Innspillene er konsentrert om det som berører skolehelsetjenesten, utdanningsvalg og kjønnsbalanse i utdanningene.

Sykepleierforbundet støtter mer forskning på betydningen av kjønnsforskjeller for skoleprestasjoner og valg av utdanningsløp, ønsker en styrking av karriereveiledningen, og støtter en utredning av særlige opptakskriterier for å redusere kjønnsforskjeller i høyere utdanning.

Forbundet er derimot sterkt kritisk til forslagene om at faglig og administrativ ledelse av skolehelsetjenesten skal legges til skoleledelsen, og at plikten til å ha skolehelsetjeneste fjernes. Dette ser vi som en klar trussel mot barn og unges rett til helsefremmende og forebyggende helsetjenester. Derimot ønsker vi en tydeligere lovregulering av plikten til gjensidig samarbeid mellom skolen og skolehelsetjenesten.

NSF støtter heller ikke forslaget om å utrede og utvikle tilbud om forenklede overganger mellom yrkesfaglige løp og høyere utdanning, slik som Y-veien og utdanningsløp som kombinerer fagskoleutdanning og høyere utdanning.

Les Norsk Sykepleierforbunds høringsuttalelse her (PDF)