Kirurgisk høstmøte 2018

Av Therese Kristin Havnsund, 07.05.2019

Det 25. kirurgiske høstmøtet finner sted 21.-25. oktober 2019

https://www.hostmotet.no