Else og Lisbeth

Feiring av den internasjonale sykepleierdagen 2019

Av Inger Stulen, 16.05.2019

Dagen ble feiret ved at NSFs medlemmer i Vestfold ble invitert til gratis fagdag i auditoriet i Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.

Ca 130 medlemmer deltok på dagen som ble åpnet av fylkesleder Lisbeth Rudlang. Hun hadde fokus på sykepleiere som en avgjørende ressurs for helsevesenet og utfordringene ved mangelen på sykepleiere nå og i fremtiden. Som tiltak for å beholde og å rekruttere sykepleiere nevnte hun blandt annet: heltidsstillinger og gode arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og lønn tilpasset kompetanse. Hun påpekte også sykepleiernes endringsvilje til å møte helsevesenets utfordringer.

 

Neste foredragsholder var HR direktør ved Sykehuset i Vestfold, Bente Krauss. Hun orienterte om drift og oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset har 1720 sykepleiere ansatt og er den største yrkesgruppen. Videre fokuserte hun på den viktige rollen sykepleiere har i sykehus og på det økende behovet for kompetanse og spesialisering. Oppgaveglidning, nye yrkesgrupper, teknologi og utfordringer i fremtiden vedrørende kompetansebehov og utdanning var også tema.

 

Så holdt fagsjef hos fylkeslegen i Vestfold og Telemark Randi Askjer, et aktuelt, interessant og viktig foredrag om Faglig forsvarlighet. Temar som ble belyst var:

•Faglig forsvarlighet  - Fylkesmannens rolle
  - lovverk – rettsinstans
  - vår rolle i utviklingsarbeid
•Du som sykepleier   - ditt individuelle ansvar
  - deg inn i et systemperspektiv – virksomhetens ansvar 
•Noen utfordringer  - sykepleiemangel ? 
- hvordan sikre forsvarlighet fremover
 
 

 

Neste foredragsholder var Oda Sjøvoll, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og med tidligere arbeid i Aka. Hun holdt foredraget: "Du av alle" basert på intervjuer med sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen. Et gripende, engasjerende og tankevekkende foredrag som både tok for seg selve problematikken og arbeidsgivers håndtering.

 

Dagen ble avsluttet med Else Kåss Furuseth som ga oss smakebiter fra sin monologforestilling "Kondolerer" hvor hun tar opp det viktige og vanskelige temaet selvmord og hvordan det påvirker de som blir tilbake. Temaet ble presentert med mye humor og alvor og var både  tankevekkende og underholdene.

 

I tillegg til flotte foredrag var flere av våre faggrupper og KLP på plass med informasjon og stands som ble godt besøkt av medlemmene. Det var også gratis utloddning av flotte premier og så hadde vi selvfølgelig utdeling av årets Sykepleierpris og årets Lederpris som er omtalt tidligere på vår hjemmeside.

 

Foiler fra foredragene kan du lese her:

Bente Krauss foredrag

Randi Askjers foredrag

Oda Sjøvalls foredrag

 

 

Takk til alle som deltok og bidro med praktisk hjelp og til alle som kom!