Lønnsoppgjøret i KS 2019

Av Morten Falkenberg, 04.06.2019

Lønnsoppgjøret i 2019 er et mellomoppgjør, dvs at det kun forhandles om penger. Sentrale forhandlinger i KS-området dreier seg om ansatte plassert i kapittel 4, dvs størsteparten av de ansatte. Ansatte som er plassert i kapittel 3 eller 5 forhandles det om kun lokalt.

NSF Vestfold har forsøkt å presentere resultatet etter årets sentrale oppgjør på én side, slik:

Lønnsoppgjøret i KS 2019