Nominasjonskomiteen i 2019

Kandidater til nominasjonskomiteen!

Av Nina Horpestad, 26.08.2019

I mars 2020 er det igjen valg i NSF. Det skal velges leder, nestleder og medlemmer til fylkesstyret. For å få gjennomført disse valgene er vi avhengig av en nominasjonskomite som kan nominerte foreslåtte kandidater - meld deg til tjeneste!

Landsmøte skal i november bestemme NSF fremtidige struktur. Flere modeller står på valg, men uavhengig av det skal det oppnevnes nominasjonskomite. Den kan enten blir kun for NSF Rogaland eller som del av ett samarbeidsområde. I den forbindelse trenger vi kandidater, håper du ser dette som ett spennende verv.

På bakgrunn i OU prosessen som har vært i organisasjonen har forbundsstyret besluttet at det skal velges 6 medlemmer og 6 varamedlemmer. Nominasjonskomiteen konstituerer seg selv (det betyr at man velger leder av og blant medlemmene).

Vi ber om kandidater innen 13. november, valg av nominasjonskomiteen blir gjennomført på hovedtillitsvalgtkonferansen den 27. og 28. november 2019. Kandidatene til nominasjonskomiteen må bli foreslått, og de må også si seg villig. Villighetserklæring må fylles ut - se vedlegg:

Kandidatskjema - nominasjonskomite