Basiskurs KS region Vest 24.-27.09.2019

Av Gunn Bortheim Odéen, kke-vest@nsf.no, 28.06.2019

Målgruppen for kurset er hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane som har gjennomført introduksjonsdag.

Alle aktuelle tillitsvalgte vil motta innkalling via e-post.

Antall kursplasser: 26
Kurset starter kl. 09.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Påmeldingsfrist: 25.08.2019 (ny utvida frist)

Kurset er et prosesskurs. De som ikke har anledning til å delta på hele kurset kan ikke melde seg på. Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Skriv i merknadsfeltet om du har andre behov.

Hvis du må starte reisen før kl. 06.00 for å rekke kursstart, har du mulighet til å bestille hotell fra dagen før. Måltider mandag ordner du selv og får utbetalt diett via reiseregning. Alle måltider ellers i kurset er dekket av NSF.

Det skal innhentes forhåndssamtykke til å benytte ikke-rutegående transportmiddel. På reiseregningen må det redegjøres for årsaken og utgiftene må legitimeres.

Når du klikker "Send påmelding" vil du straks få en bekreftelse til din e-postadresse om at du er påmeldt kurset.

Endelig bekreftelse med ytterligere informasjon får du etter at påmeldingsfristen er ute. IKKE BESTILL fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent via kontaktskjemaet på www.nsf.no (ikke bruk merknadsfeltet).

Påmeldingsskjemaet vises kun for de som er innlogget.

Medlem av Akademisk Studieforbund