Opplæring for HTV i kommunesammenslåingskommuner 14. oktober

Av Gerd Irene Malmedal, 01.08.2019

Påmelding til opplæring for HTV i sammenslåingskommuner i M&R 14. oktober.

Kommunesammenslåing Innkalling 14. oktober