Vervedag NTNU

Velkommen til over 190 nye medlemmer!

Av NSF Sør-Trøndelag, 15.08.2019

12. august var det oppstart av et nytt kull med bachelorstudenter i sykepleie ved NTNU i Trondheim. Vi er glade for at de fleste også velger å bli studentmedlemmer i NSF!

Sammen med verveteamet fra studentkontoret i Oslo besøkte vi NTNU campus Øya 13. august. Vår egen fylkesrepresentant Nora Pettersen Dalforff var ansvarlig for besøket og gjorde sammen med Hanne en fabellaktig jobb. 

 

Fylkeskontoret stilte med stand og med god hjelp fra NSF students lokallag og hovedtillitsvalgte fra både St. Olavs hopspital og Trondheim kommune fikk vi mange nye medlemmer denne dagen. De nye sykepleierstudentene får NSF-sekk og uniform og vi håper dere får gode studieår og at vi også ses igjen som sykepleierkolleger om tre år.

Hittil i august har NSF Sør-Trøndelag hatt en medlemsvekst på 193 nye medlemmer, majoriteten av disse er studentmedlemmer. På vervebesøket vårt på NTNU ble resultatet omlag 170 nye medlemmer.