Sex talk

Tips til foreldre i samtalen om sex

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH NSF) har sammen med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) og Sex og samfunn har utarbeidet en foreldreveileder som kan hjelpe foreldre å snakke om sex på en god måte.

Ungdom lærer om sex gjennom porno, Paradise hotel, sosiale medier og venner. Skal foreldre egentlig bry seg? Seksualiteten er naturlig og et grunnleggende behov for oss mennesker, men det er dessverre ikke alltid så selvfølgelig å snakke om, spesielt ikke mellom foreldre og barn. 

Regjeringspartiene anmoder gjennom Granavolden-plattformen til bedre livskvalitet gjennom bedre seksuell helse til alle. Vi tar anmodningen på alvor!

Veilederen ble lansert under Arendalsuka, du kan lese mer om arrangementet her 
Helsesykepleierne Camilla Rørtveit og Tone Bjørnsom Aanderaa stod i spissen for arrangementet.

Til høyre ligger både veilederen og ulike case som kan brukes på foreldremøter.