Medlemsmøte i Seniorsykepleierne 20. september 2019

Av Henriette Nilsen Lian, 27.08.2019

Styret i Seniorsykepleierne i Sør-Trøndelag innkaller til Medlemsmøte.


Dato:  
 20. september 2019
Tid:      kl 12.00 -15.00
Sted:    Hornemannsgården i Trondheim


Tema:

  • Trondheim Eldreråd - Sammensetning og Funskjon v/Randi Wiggen
  • Hornemannsgårdens fremtid - informasjon v/Britt Marie Gjønvik, styreleder
  • Turkomiteen's evaluering av årets sommertur
  • m.m

Det blir servering og allsang.

Påmeldingsfrist: snarest eller innen 15 september
Husk du må være innlogget for å få frem påmeldingskjema under

Blir du forhindret i å komme, meld fra til Elin Reitan
Mobil: 416 13 265  eller e-post: elin.reitan@tydalsnett.no

 

Velkommen!