Mørketidskonferansen 2019.png

Mørketidskonferansen 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 02.09.2019

Det ønskes velkommen til den fjerde Mørketidskonferansen i Tromsø. Temaene for konferansen retter seg mot utfordringer den eldre delen av befolkningen står i når det gjelder psykisk helse- og rusrelaterte problemstillinger.

Årets tema er:

Ensom og verdiløs? - Hvordan skape meningsfulle liv som eldre?

 

Konferansen finner sted på Radisson Blu Hotel i Tromsø 25. og 26. november 2019.

Konferansen arrangeres av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus i samarbeid med NSFs faggruppe for geriatri og demens og Sentralt fagforum.

Faggruppemedlemmer i geriatri og demens og SPoR, samt representanter for brukerorganisasjoner kan benytte seg av rabattkoden MK19 ved påmelding.

 

Følg link for påmelding og program:

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4601924/540896?p_submenu_id=540896&p_document_id=4601924&p_dimension_id=540896