fagkafe

NSF LSL Buskerud inviterer til fagkafe

Av Trude Hansen, 03.09.2019

Onsdag 16. oktober inviterer NSF LSL Buskerud til fagkafe.

Hege Berge kommer for å presentere masteroppgaven sin:

En kvalitativ studie om avdelingslederes erfaringer med å rekruttere og beholde sykepleiere i sykehjem

 

Det blir servert pizza og drikke. Arrangementet er gratis.

Påmelding til: kristin.fjeld.hagen@sande-ve.kommune.no

Sted: NSF Buskerud fylkeskontor, Sankt Olavsgate 2, 3017 Drammen

Dato: 16.10.19 kl 16-18