Arbeidstidkurs i region Midt og Nord 29. oktober - 01. november 2019 i Trondheim

Av Henriette Nilsen Lian, 04.09.2019

Norsk Sykepleierforbund arrangerer arbeidstidskurs for tillitsvalgte. Målgruppe for kurset er hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte fra Nordland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som har gjennomført Introduskjonskurset og Basiskurs.

Kurset er kun aktuelt for hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte som deltar i utarbeidelse og godkjenning av turnusplaner.


Innkalling blir sendt ut til tillitsvalgte i region Midt og Nord. Ved fulltegnet kurs kan du bli flyttet til annen kurs på samme tidspunkt og sted eller bli satt på venteliste.


Sted:
     Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim 
Dato:     29. oktober - 01. november 2019
Tid:       kl. 11:00 første dag og avslutter kl. 14:15 siste dag

Antall kursplasser: 26

Påmeldingsfrist: snarest eller innen 26. september 2019 
Hisk du må være innlogget med medlemsnummer og passord for å få opp påmeldingsskjemaet.


Endelig bekreftelse om at du har fått plass eller ikke på kurset får du etter påmeldingsfristen.
IKKE bestill fly/tog/båt/buss før du har mottatt bekreftelsen.

Kurset er et prosesskurs. De som ikke har anledning til å delta på hele kurset kan ikke melde seg på.

Det er forventet at du bor på hotellet under hele kurset. Dersom du må starte reisen før kl. 06:00 for å rekke kursstart, har du mulighet til å bestille hotell fra dagen før.

Hvis du ikke kan benytte offentlig transport og trenger egen bil i forbindelse med kurset, må dette godkjennes i forkant av kurset av ditt fylkeskontoret.

 

Medlem av Akademisk Studieforbund