Fagdag Lah Vestfold, Karlsvika gård

Av Ida Sunneva Grotle, 07.09.2019

 

Velkommen til fagdag 6.november på Karlsvika gård

Vi i styret Lah gleder oss til å få tid til prat og erfaringsutveksling. Vi trenger til stadighet å påminnes hvordan vi best mulig kan oppdage og hjelpe barn som er/har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep. Da er det også viktig at vi er bevisste de sunne, gode grensene som barn og ungdom trenger for egen kropp og seksualitet. 

PROGRAMMET VÅRT FOR DAGEN (se også detaljert program øverst til høyre på siden): 

Inger Marie Otterdal og Mette Synnøve Omsland. De er prosjektledere for «Jeg er meg!» i Larvik kommune.

 Prosjektet «Jeg er meg!» har til hensikt å styrke de ansatte på helsestasjon og i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er målet at de blir satt bedre i stand til å snakke med barn om disse temaene og dermed lettere kan identifisere barn det grunn til å bekymre seg for.

Mette og Inger Marie gleder seg til å dra dere med i refleksjoner og case knyttet til barns seksuelle helse. Det blir situasjoner som er godt gjenkjennbare fra hverdagen som helsesykepleier, enten du jobber på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten.

Stine Sofie Stiftelsen. «Modig, kompromissløs og alltid på barnas side.»  Foredraget tar for seg tematikken vold og seksuelle overgrep mot barn, hva man kan se etter av tegn, konsekvenser i et livsløpsperspektiv, hvordan man kan samtale med barn og unge om vold og overgrep, en presentasjon av Stine Sofie Senteret, samt hvordan ivareta voldsutsatte barn.