Planlagt og faktisk sykepleierbemanning

Av Guro Strugstad Jenssen, 10.09.2019

For tredje år på rad har NSF undersøkt differansen mellom faktisk og planlagt sykepleierbemanning i kommunene. Undersøkelsen gikk over to uker i vinter. Her er et sammendrag av resultatene.

Årets undersøkelse foregikk i uke 10 og 11. Vi har registrert tall fra 15 kommuner i nordlige Trøndelag, mot 18 i 2018.

Årets undersøkelse viser at 16,5% av ledige sykepleiervakter blir erstattet med annen eller lavere kompetanse enn sykepleier. Det vil si at ca hver 6. planlagte sykepleiervakt blir bestatt av annen kompetanse. Til sammenlikning var tallet 19,6% i 2018, så vi ser her en liten forbedring. På landsbasis er det dokumentert at det mangler 18,5% sykepleiervakter, dette er uforandret fra 2018-19. Det betyr at vi også har en svak forbedring i forhold til landssnittet.

Vi ser også at det leies inn flere assistenter enn før, mens helsefagarbeidere er omtrent uforandret. Det tror vi betyr at det ofte leies inn to assistenter når en sykepleier er borte. Vi håper dette betyr at sykepleier på jobb da frigjøres til å gjøre sykepleieroppgaver. Vi ser også at sykepleier oftere erstattes med assistent i ukedagene, men med annen sykepleier på helg.