Fagdag om HPV og Mykoplasma genitalium (MG) infeksjon

Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner inviterer deg til fagdag 22.11.19

Sted: Scandic Solli Hotell, Parkveien 68, 0202 Oslo

 

Påmelding med navn og fakturaadresse til ohanse@ous-hf.no innen 15.10.19

Du vil få bekreftelse på plass når du er påmeldt.

Se vedlegg for program for dagen.