Grunnleggende opplæring i rollen som HTV i KS - NSF Rogaland

Av Silje Anfinsen Østrem, 25.09.2019

Nye hovedtillitsvalgte i kommunal sektor kalles inn til opplæringsdag på fylkeskontoret. 

Innkalling opplæring i hovedavtalen for nye HTV Rogaland