Arbeidstidskurs for ledere 5. des. på Lillehammer

Av jhjh, 02.10.2019

 

Norsk Sykepleierforbund i Oppland og Hedmark inviterer til arbeidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten i våre to fylker.  Kurset er fulltegnet og det er 25 stk. på venteliste pr. 22. okt.  Dermed stanses påmelding 23. okt.

 

 

Kurset avholdes på Scandic Lillehammer Hotel, 5. desember, kl. 0900 til 1600, og tar for seg sentrale aspekter ved turnusarbeid i helsesektoren, bl.a. forsvarlighetsvurdering, heltidskultur, arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid og etablering av turnusavtaler.

Kurset er gratis for medlemmer i NSF.  Husk å logge deg inn som medlem FØR du fyller inn påmeldingsskjemaet.