NSF-SPoR Sør-Trøndelag inviterer til faglig innslag og årsmøte

Av Espen Gade Rolland, 02.10.2019

 

«Rus i somatikken» v/Tonje Isabell Sandø

 

Sykepleierkompetansen innen psykisk helse og rus.

Utydelig og nødvendig ....eller?v/NSF-SPoR leder Espen Gade Rolland

Mandag 21.oktober kl. 17.00 – 20.00

Sted: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin, Klostergata 48, Bygg B

 

Se vedlegg for påmelding