Irene Boye
Irene Boye

Nyvalgt hovedtillitsvalgt i Indre Østfold kommune

Av Joakim Stubberud, 07.10.2019

I Indre Østfold har medlemmene valgt ny hovedtillitsvalgt.

I forbindelse med kommunesammenslåingen i Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad), var det nødvendig med valg av hovedtillitsvalgt. Alle medlemmer som jobber i de berørte kommunene har hatt anledning til å gi sin stemme.

Avstemningen ble gjennomført mellom 16.9.19 og 1.10.19 Det var 102 som avga stemme av totalt 282 stemmeberettigede, noe som gir en valgdeltagelse på 36,2 %.

Irene Boye er vinneren av valget, med 2/3 av stemmene og blir derfor ny hovedtillitsvalgt for Indre Østfold kommune fra 1.1.2020.

Irene kan treffes på 95130140 eller irene.boye@iomk.no