RETHOS 3 Innspillskonferanse

Av NSF

2-dagers workshop for ansatte i UH-sektoren og relevant helsetjeneste innen ABIOK og helsesykepleie.