Fagdag 11/12 SMERTE ..Pre, Per og Postoperativ

Av NSF

NSFLIS, ALNS og NSFLOS arrengerer felles fagdag om Smerter..Pre, Per og Postoperativ.

Et tema som er viktig for alle faggruppeer og alle som har kontakt med "smertepasienter"

Dagen starter med  anestesisykepleier Heidi Wiloch som deler erfaringer fra smertepoliklinikken.

Anestesilege Alf Kristoffer Ødegård snakker om

"Smertefysologi og smertebehandling"

Anestesilege Else-Marie Ringvold snakker om

"Smertebehandling gjennom hele for forløpet.

Pre, Per og Postoperativ smertebehandling fra A til Å"

Operasjonssykepleier Gunnhild Støkket forteller om

"Leiring og lindring"

 Fagdagen avslutter med "Veien videre...."

 

Det søkes om godkjenning til klinisk stige.

 

Dette blir en kunnskapsrik dag for alle.

 

Se link under.  :)

 

 

 

https://www.nsf.no/Content/4710198/cache=20192910234420/smerte%202.png