Utdanningsstipend høst 2019.png
Fra ve: Kristine T. Yildirim, Ann Kristin Grøterud og Merethe Kristin Rogde Lone

Utdanningsstipend høsten 2019

Av Katrine Linnom Pedersen, 12.11.2019

Nå er tildeling av høstens utdanningsstipen avgjort. Vi gratulerer Kristine T. Yildirim, Ann Kristin Grøterud og Merethe Kristin Rogde Lone med stipend.

Ann Kristin Grøterud - utdanning rehabilitering, samhandling og ledelse, jobber på rehabiliteringsavdelingen i Gjøvik kommune.

Merethe Kristin Rogde Lone – utdanning Avansert gerontologi VID, jobber i hjemmesykepleien i Arna.

Kristine Yildirim – utdanning Avansert klinisk sykepleie, jobber på Ladegården sykehjem i Bergen.