AVLYST - Fylkesmøte Vestland 2020

Av Svein Helge Hopland, 03.12.2019

 

NSF Hordaland og NSF Sogn og Fjordane kaller inn til fylkesmøte i Vestland. Møtet arrangeres 25.-26. mars 2020 på Radisson Blu Royal Hotel på Bryggen i Bergen.

Fylkesmøtet er et vedtekts festet organ, jamfør NSFs vedtekter § 4B.

Ny påmeldingsfrist: 11. mars 2020

For å melde deg på må du logge inn med medlemsnummer. I feltet "Rolle under møtet" skriver du rollen din ut fra listen under:

- Delegat
- Fylkesstyre
- Nominasjonskomite
- Faggruppeleder
- Hovedtillitsvalgt
- Medlem

Medlemmer har adgang til fylkesmøte med uttalerett, uten forslags- og stemmerett.
NSF dekker ikke diett, reise- og opphaldsutgifter for medlemmer.

Bruk gjerne merknadsfeltet til å gi tilbakemelding  på avvik fra påmeldingsskjema. eks ikke behov for overnatting, ikke delta på middagen.