Vil du være ein del av NSF Vestland sitt fylkesstyre 2020-2023

Av Gunn Bente Levik, 03.12.2019

Er du interessert i å være fylkesleiar, nestleiar eller styremedlem i NSF Vestland sitt fylkesstyre. Valet er i mars 2020. Det er opna for at medlemmar kan føreslå kandidatar til dei ulike verva.

Det nye fylkesstyret veljast av delegatane på NSF Vestland sitt fylkesmøte 26.mars 2020.

Fylkesleiar og nestleiar er frikjøpte verv som jobbar fulltid for å utøve NSFs politikk i Vestland fylke. Dei andre styreverva skal understøtte og medverke til at NSF sin politikk er synleg i det nye fylket. Medlemmar får honorar for sitt arbeid i styre.

Valperioden gjeld for perioden fram til neste val i 2023.

Frist for innsending av villighetserklæring er 26. januar 2020.