Ny adm. leder

Ny administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland

Av NSF Troms, 06.12.2019

Ønsker du å jobbe som administrativ leder ved NSF Troms og Finnmark og NSF Nordland, to fylkeskontor i en av landets største arbeidstakerorganisasjoner?

Norsk sykepleierforbund (NSF) har høy anseelse i samfunnet og vokser jevnt i medlemsmasse. Vi jobber for våre medlemmer og tillitsvalgte. Det er høyt ambisjonsnivå i organisasjonen, høyt tempo og god resultatoppnåelse.

 

NSF sin fylkesorganisasjon er i omstilling, og vi styrker ivaretakelsen av våre ansatte med opprettelsen av 7 nye 100 % stillinger som administrative ledere.

 

Administrativ leder vil være med i utvikling og implementering av ny organisasjonsmodell, og være en viktig brobygger og pådriver for utvikling av beste praksis på tvers i organisasjonen. Videre vil administrativ leder medvirke til forbedring og effektivisering av arbeidsoppgaver, arbeidsverktøy og samarbeidsformer.

 

Det er til sammen 5 ansatte og 3 politisk valgte ved NSF Troms og Finnmark og 3 ansatte og 2 politisk valgte ved NSF Nordland. Kontorstedene er henholdsvis i Tromsø og Bodø.

 

Stillingen rapporterer i linjen til generalsekretæren, og til fylkeslederne og fylkesstyrene i de to fylkene knyttet til måloppnåelse.

 

For fulstendig utlysningstekst, se vedlegg: