Vil du være med å lede nye NSF Troms og Finnmark ?

Av NSF

I mars 2020 skal vi på nytt gjøre viktige valg i NSF. Det skal velges leder, 2 nestledere og medlemmer til fylkesstyret i nye NSF Troms og Finnmark. Kan noen av disse viktige vervene være noe for deg?

30.-31. mars 2020 arrangeres felles fylkesmøte for NSF Troms og Finnmark på Radisson Blu Tromsø. Det skal det velges fylkesleder, 2 nestleder og øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer for nye NSF Troms og Finnmark for perioden  2020 til 2023. 

Både leder og nestledere frikjøpes i 100% stillinger. I motsetning til dagens fylkesledere er de nye lederne ment å være mer rendyrkede organisasjonspolitikere. Dette lar seg gjennomføre fordi NSFs forbundsstyre har vedtatt å tilsette egne, administrative ledere ved de nye fylkeskontorene.  Forbundsstyret har vedtatt at det nye fylkeskontoret for Troms og Finnmark skal ligge i Tromsø.

Om du har lyst til å stille som kandidat til verv som fylkesleder, nestleder eller fylkesstyremedlem, må du fylle ut en villighetserklæring og du må bli foreslått av et annet NSF-medlem i Troms og Finnmark. 

Grip muligheten til å være med og utforme et nytt og enda mer slagkraftig NSF.