God jul til våre medlemmer og samarbeidsparter!

Av Anne Hansen Vartdal, 19.12.2019

Kristin, Halvard og Anne på fylkeskontoret ønsker alle våre medlemmer en god jule- og nyttårsfeiring! 
Takk for samarbeid og gode møter i året som har gått. 

En spesiell tanke går til alle dere som skal jobbe i høytiden!
I høytider blir alle følelser og hendelser sterkere, enten det er glede, sorg, fortvilelse eller krise. Da er det godt å vite at vi har dyktige sykepleiere på vakt!
Takk for at dere sørger for trygge og gode helsetjenester i Aust-Agder, alle dager, hele året!