SPoR

SPoR Nettverkssamling / lokalgruppelederkonferanse

Av NSF SPoR, 19.12.2019

NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus ønsker velkommen til nettverkssamling og lokalgruppelederkonferanse på Hell, Stjørdal 5. og 6. mars 2020.

Torsdag 5. mars vil bestå av nettverkssamling i samarbeid med NSF med tema: NSF strategiske fagpolitiske satsning fremover.

Fredag 6. mars vil vi se på temaer som er viktige for lokalgruppearbeid i faggruppen.

 

Vi ser frem til spennede dager med gode, faglige innlegg og diskusjoner.

Program ligger vedlagt.