Turnuskurs m/Thrana for NSF Akershus og Oslo

Av Lone Austad Ruistuen, 03.01.2020

Norsk Sykepleierforbund, Akershus, inviterer til kurs i turnusplanlegging 25.-28. februar 2020.

Påmeldingsfrist er 3. februar.

Kurset gir en oversikt over bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene som gjelder for arbeidstid. De arbeidsmiljømessige konsekvenser av skiftarbeid for den enkelte arbeidstaker og arbeidsplassen drøftes. Teknikkene for utarbeidelse av generelle turnusplaner, helg/høytid, ferie, deling av turnus, redusert arbeidstid med mer gjennomgås. 

Foreleser er Svein Arne Thrana. Han har i en årrekke undervist i dette emnet. På kurset vil deltakerne få utdelt et kompendium som Thrana har utarbeidet.

Søk arbeidsgiver om permisjon og dekning av kursavgiften senest ved påmelding.

 

NB! For å få kurset til medlemspris kr 4.000,-, du være pålogget som medlem (gå inn øverst til høyre). For ikke-medlemmer er prisen 7.500,-

NB! I merknadsfeltet du opplyse om hvilket tariffonråde du tilhører: KS, Spekter (sykehusene), Oslo kommune, Virke, NHO eller Staten.