Fokus på kvalitet- felles fagkveld anestesi, intensiv og operasjon

Av Stig Pedersen, 05.01.2020

HVORDAN KAN PROSEDYRER OG SJEKKLISTER REDUSERE RISIKO FOR FEIL? Fredag 6.mars 2020 gjentas suksessen fra 2019 med felles fagkveld og sosialt samvær arrangert av faggruppene Anestesisykepleierne NSF, NSFLIS og NSFLOS Østfold. Vi har leiet inn Terje Løvøy, tidligere flykaptein og Vice President i SAS som foredragsholder for kvelden. Løvøy har utviklet forbedringsmetoder for prosedyrer og sikkerhetssystemer som benyttes i helsetjenesten, luftfart, shipping og andre industrier som håndterer risikosituasjoner. Kvelden arrangeres på Quality Hotell Fredrikstad. Det serveres pizza etter foredraget. Vel møtt til en kveld med fokus på samarbeid, kvalitetsforbedring og hygge med kollegaer.