Arbeidstidskurs for ledermedlemmer i NSF Oslo og NSF Akershus 10. mars 2020

Av Inger Roth Antonsen, 14.01.2020

Fylkeskontorene i NSF Oslo og NSF Akershus arrangerer arbeidstidskurs for ledermedlemmer den 10. mars.

 

Sted: Sykepleiernes Hus, Tollbugt. 22, Oslo

Tid: =9.00 - 15.00

Det blir servert lunsj.

Kurset vil gi en inføring i de viktigste bestemmelsene som regulerer arbeidstiden.