Årets sykepleier 2020

Årets sykepleier og årets leder 2020

Av Trude Hansen, 14.01.2020

2020 er siste året hvor disse prisene deles ut lokalt i Buskerud. Er det en sykepleier eller en leder du mener fortjener en slik pris? Da er det på tide å nominere nå!

Prisene for årets sykepleier og årets leder deles for siste gang ut lokalt i Buskerud 12. mai 2020 i forbindelse med feiringen av den internasjonale sykepleierdagen.

 

Prisene deles ut til sykepleiere/leder som:

  • Av høy kvalitet på en måte som utpeker seg, eller som på en egen måte har vært med på å utvikle sykepleierfaget innenfor et spesielt område
  • Som fremmer god kultur for samarbeid, og som sykepleieleder fremmer et godt arbeidsmiljø 
  • Som utøver god praksis eller som sykepleieleder legger til rette for at de ansatte kan utøve god praksis i henhold til oppdatert fagkunnskap og etiske normer.
  • Som er utøver av faget og deltar aktivt i veiledning av kollegaer og studenter
  • Som tar initiativ til og iverksetter forbedringer av tjenester til pasienter og pårørende
  • Som tar ansvar for å opprettholde og utvikle en sykepleietjeneste og et læringsmiljø som preges av god kvalitet
  • Som er en god rollemodell og inspirator for sykepleietjenesten

 

Vedlagt følger kriterier og forslagsskjema som du kan benytte! 

Fristen for å sende inn forslag er 31.3.2020

Ta kontakt med buskerud@nsf.no for eventuelle spørsmål!