AVLYST - TV-konferanse Sogn og Fjordane 10.-11.03.2020

Av Gunn Bortheim Odéen, 22.01.2020

 

Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane kallar inn til konferanse for tillitsvalde, hovudtillingsvalde, verneombod og fylkesstyret sine medlemmar.

Innkallings vert sendt via e-post. Er du i målgruppa og ikkje har mottatt e-post ber vi deg ta kontakt.

Lokale faggruppeleiarar og styre i Forum for seniorsjukepleiarar vert inviterte til å delta på konferansen.

Påmeldingsfrist: 23.02.2020

Påmeldingsskjemaet viser berre om du er logga inn.

Alle påmelde har plass på konferanesn - VELKOMMEN!

For spørsmål ta kontakt med din kurs- og konferansekonsulent i region Vest.

Medlem av Akademisk Studieforbund