Introduksjonskurs Agder 25.02.2020

Av Christina Holm, 24.01.2020

Introduksjonskurset er første del av den obligatoriske tillitsvalgtopplæringen i NSF.