Norsk sykepleieforbunds logo

Delegater fra HTV-områdene til fylkesmøtet

Av NSF Troms, 27.01.2020

Alle HTV-områder i Troms har anledning til å sende delegater til fylkesmøtet for NSF Troms og Finnmark 30. og 31. mars 2020. Hovedtillitsvalgte vil gjennomføre valg på delegater i sine respektive områder.

NSF Troms blir fra 1. april endel av NSF Troms og Finnmark. Nytt styre, fylkesleder og to nestledere skal velges på fylkesmøtet på Radisson Blu Hotel Tromsø i slutten av mars. Delegater fra HTV-områdene samt delegater valgt fra medlemmer uten HTV-områder og ikke-yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved valgene og representerer medlemmer fra sine områder.

Ta kontakt med din hovedtillitsvalgt om du ønsker å foreslå kandidater eller selv stille som delegat til fylkesmøtet på vegne av ditt hovedtillitsvalgtområde. Det vil bli annonsert lokalt fra din hovedtillitsvalgt frist for å foreslå kandidater, informasjon om hvilke kandidater som stiller og dato for medlemsmøte med valg av delegater til fylkesmøtet. Hvis du ikke tilhører et etabelert HTV-område og ønsker å stille som delegat kan du kontakte fylkeskontoret på troms@nsf.no

Som grunnlag for antall delegater til fylkesmøtet, skal det benyttes medlemstall for HTV-område pr. 1. januar det året delegatvalget finner sted, og fastsettes i henhold til NSFs vedtekter § 4 B Fylkesmøtet. 

Nedenfor finner dere en oversikt over antall medlemmer og antall delegater for alle HTV-områder i Troms (justert etter nye kommunegrenser). Områdene som har en delegat velger en varadelegat og områder som har to eller flere delegater velger minst to varadelegater. 

 

 

Delegater fra Troms 2020

   

Statistikk dato 01.01.2020

   

 

Sum

Antall

HTV område

delegater

ukjent

179

 

19010 Harstad Kommunale Htv Område

198

3

19020 Tromsø Kommunale Htv Område

403

6

19110 Kvæfjord Kommunale Htv Område

42

1

19131 Tjeldsund Kommunale HTV-Område

41

1

19170 Ibestad Kommunale Htv Område

12

1

19190 Gratangen Kommunale Htv Område

13

1

19200 Lavangen Kommunale Htv Område

13

1

19220 Bardu Kommunale Htv Område

60

2

19230 Salangen Kommunale Htv Område

13

1

19240 Målselv Kommunale Htv Område

38

1

19250 Sørreisa Kommunale Htv Område

24

1

19260 Dyrøy Kommunale Htv Område

16

1

19311 Senja Kommunale HTV-område

138

3

19330 Balsfjord Kommunale Htv Område

34

1

19360 Karlsøy Kommunale Htv Område

22

1

19380 Lyngen Kommunale Htv Område

21

1

19390 Storfjord Kommunale Htv Område

19

1

19400 Kåfjord Kommunale Htv Område

18

1

19410 Skjervøy Kommunale Htv Område

29

1

19420 Nordreisa Kommunale Htv Område

59

2

19430 Kvænangen Kommunale Htv-Område

13

1

19600 Skibotn Helse og Rehabilitering HTV-Område

9

1

19610 Sigma Nord HTV-Område

10

1

19620 Viken Senter HTV-Område

19

1

19630 Nord-Norges Kurbad HTV-Område

9

1

19700 Universitetssykehuset Nord-Norge HTV-Område

1 434

16

19710 UNN Longyearbyen Htv-Område

10

1

19720 UNN Narvik Htv-Område

202

4

19730 UNN Harstad Htv-Område

295

4

19740 UIT, Campus Tromsø Htv-Område

51

2

19750 UIT, Campus Harstad Htv-Område

17

1

19761 UIT, Campus Narvik HTV-Område

9

1

19780 Hæren Htv-Område

6

1

19830 Troms Fylkeskommune HTV-Område

15

1

19840 Fylkesmannen i Troms HTV-område

3

1

19850 Helse Nord IKT HTV-Område

1

1

19999 Arbeidssteder uten tillitsvalgte Troms

86

2

Sluttsum

3 585